Khmer lottery

ពាណិជ្ជសញ្ញាImage title

          ពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុន Dream Win Corporation គឺឆ្នោតខ្មែរ ឆ្នោតខ្មែរមាននិមិត្តសញ្ញាប៉េង ប៉ុង៥គ្រាប់ដែលតំណាងឲ្យលេខ៥ខ្ទង់ ពណ៌លឿងជានិមិត្តសញ្ញានៃភាពងាយស្រួលលេង ពណ៌ក្រហមជា និមិត្តសញ្ញានៃការឈ្នះ ឬ ភាពជោគជ័យ ។

          ពាក្យស្លោក លេងស្រួល ងាយឈ្នះ ការផ្ដល់ជូននៅការលេងឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនមាន អារម្មណ៍ថា មានភាពងាយស្រួលក្នុងការលេង និងងាយស្រួលក្នុងការបើកប្រាក់រង្វាន់។